İş

Yeniden yapılanma görevi için fazla mesai ücreti

Yeniden yapılanma kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki süreçlerin zamanında tamamlanması amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemeleri yapılmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeline Fazla Mesai Ücreti Ödenmesine İlişkin Ek Kararın Yürürlüğüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Devlet Memurları Kanununa tabi olan ve yürütülmesi öngörülen işlemlerin sonuçlandırılması için ilgili birimlerde fazla mesai yapmakla yükümlü olan işçi, mesai saatleri dışında yaptıkları işler karşılığında Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatına çıkarlar. Ödenecek fazla mesai ücretinin usulü ve asılları düzenlendi.

Buna göre söz konusu ücret, 7440 Sayılı Kanun kapsamında fazla mesaiye ihtiyaç duyan ve fiilen mesai saatleri dışında fazla mesai yapan, Tahsilat ve İhtilaf İşleri, Uygulama ve İcra Dairelerinde çalışan personel tarafından belirlenir. Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mükellef Hizmetleri birimleri ve il çalışanları. Kuruluşta anılan kanun kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde görevlendirilen işçiye ödenir.

Her çalışana fazla mesai ödenecek ve son tarih ayda 50 saati geçemez.

Her bir saat fazla çalışma için 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) Cetvelinde belirlenen fazla mesai saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınır.

Bu Karar kararları 1 Nisan-30 Eylül 2023 tarihli devir için uygulanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu